Thứ tư, 21/11/2018 05:11:32
Tham gia giải bóng chuyền hơi nữ đoàn viên công đoàn ngành giáo dục

Ngày: 06/03/2017

Thực hiện Quyết định số 01/QĐ- CĐGD ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Công đoàn giáo dục huyện Hiệp Hòa về việc tổ chức giải bóng chuyền hơi nữ chào mừng ngày 8/3/2017, ngày 04 tháng 02 năm 2017, Công đoàn trường Tiểu học Đoan Bái số 1 đã cử đội bóng chuyền hơi của trường đến tham dự giải tại trường Tiểu học Đông Lỗ số 1.

Tham dự giải là cơ hội để giáo viên nhà trường giao lưu học hỏi cũng như rèn luyện cơ thể để có sức khỏe tốt để công tác tốt.

c1doanbai1
Tin liên quan