Thứ ba, 20/11/2018 22:20:51
BÁO CÁO THÀNH TÍCH CHI BỘ NĂM 2015

Ngày: 23/12/2015


      Sau khi chi bộ tiến hành tổng kết công tác Đảng năm 2015; xét các điều kiện về kết quả của công tác lãnh chỉ đạo, kết quả đánh giá xếp loại Đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng, chi bộ đã lập báo cáo thành tích đề nghị Đảng bộ Huyện Hiệp Hòa, Đảng bộ tỉnh Bắc Giang khen thưởng một cá nhân 5 năm liền ( 2010 - 2014) là Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và chi bộ 5 năm liền (2010 - 2014) đạt chi bộ " Trong sạch vững mạnh".
     ( Bản báo cáo thành tích có Fie đính kèm)

NVH
Tin liên quan