Thứ ba, 20/11/2018 23:19:35
Đại hội chi bộ trường TH Đoan Bái số 1, nhiệm kỳ 2015 - 2017

14/01/2015

Thực hiện Kế hoạch số 40 - KH/ĐU ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Đảng ủy xã Đoan Bái về việc chỉ đạo đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017

Xem thêm +
Đảng ủy xã Đoan Bái tổ chức hội nghị tổng kết năm 2014.

12/01/2015

Ngày 12/01/2015, Đảng ủy xã Đoan Bái, tổ chức hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy năm 2014, phương hướng, nhiệm vụ năm 2015.

Xem thêm +