Thứ ba, 20/11/2018 22:59:27
Thi kiểm tra xét hoàn thành chương trình tiểu học - bàn giao chất lượng học sinh lớp 5

11/05/2017

Hôm nay, ngày 11/5/2017, học sinh lớp 5 tham gia dự thi xét hoàn thành chương trình tiểu học - Bàn giao chất lượng học sinh.

Xem thêm +
Kế hoạch Ngày hội Tiếng Anh

27/03/2017

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm học, chương trình công tác tháng 3...

Xem thêm +
Tổ chức Tập huấn nâng cao năng lực ra đề kiểm tra định kỳ theo thông tư 22

20/02/2017

Thực hiện công văn số 39/PGD ngày 02 tháng 02 năm 2017 về việc tập huấn nâng cao năng lực ra đề kiểm tra định kỳ theo thông tư 22

Xem thêm +
Kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I năm học 2016 0 2917

29/12/2016

Thực hiện công văn số 667/PGD ngày 6.12.2016 của Phòng giáo dục và đào tạo Hiệp Hòa về việc hướng dẫn kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I, trường TH Đoan Bái số 1 đã triển khai đến toàn thể giáo viên...

Xem thêm +
Tham gia sinh hoạt chuyên môn cụm số 2

17/10/2016

Dự giờ, phân tích tiết học môn Tiếng Việt lớp 1 - CNGD

Xem thêm +