Thứ tư, 21/11/2018 04:32:18
Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2022

21/04/2017

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy xã Đoan Bái, ngày 20 tháng 4 năm 2017 Chi bộ trường TH Đoan Bái số 1 tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020

Xem thêm +
BÁO CÁO THÀNH TÍCH CHI BỘ NĂM 2015

23/12/2015

Chi bộ Trường Tiểu học Đoan Bái số 1 lập báo cáo thành tích đề nghị Đảng bộ huyện Hiệp Hòa, Đảng bộ tỉnh Bắc Giang xét khen thưởng năm 2015.

Xem thêm +
KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI ĐẢNG VIÊN, TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐÂNG NĂM 2015

04/12/2015

Chi bộ trường Tiểu học Đoan Bái số 1 - Hiệp Hòa - Bắc Giang tổ chức kiểm điểm, đánh giá phân loại Đảng viên, tổ chức cơ sở đảng năm 2015.

Xem thêm +
NHẬT KÝ CÁC KỲ ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG TH ĐOAN BÁI SỐ 1

13/11/2015

CHI BỘ TRƯỜNG TH ĐOAN BÁI SỐ 1 - HIỆP HÒA - BẮC GIANG ĐÃ TRẢI QUA 09 KỲ ĐẠI HỘI

Xem thêm +
CÔNG TÁC KIỂM TRA GIÁM SÁT NĂM 2015

09/11/2015

Chi bộ trường TH Đoan Bái thực hiện nội dung KTGS của UBKT - ĐU xã Đoan Bái năm 2015

Xem thêm +