Thứ tư, 21/11/2018 04:27:29

KẾ HOẠCH HOẠT DỘNG THÁNG 5 /2016

PHÒNG GD&ĐT HIỆP HÒA

TRƯỜNG TH ĐOAN BÁI SỐ 1

Ch­Ư¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch th¸ng 5 / 2016

( Tõ  2/5 ®Õn 31.5.2016)

 

 

T

 

 

Thø, ngµy

 

Néi dung c«ng viÖc

Thêi gian

phô tr¸ch

 

 

35

2. 2/5/16

Nghỉ bù

 

 

3. 3/5/16

Nghỉ bù

 

 

 

4. 4/5/16

- Ôn tập cho học sinh

- Nộp báo cáo phục vụ công tác kiểm tra của UBKT ĐU xã Đoan Bái

 

PHT

 

đ/c Hiến

 

5. 5/5/16

- Tæ chøc «n tËp

- Duyệt đề KT cuối năm

- Dự kiến phân công coi thi, chấm thi

 

PHT

 

6. 6/5/16

- Tổ chức ôn tập cho HS

- Tổ chức uống thuốc tẩy giun cho HS.

- Hội ý BGH mở rộng ( CM, CĐ thống nhất biểu điểm thi đua cuối năm; mẫu kiểm điểm)

- Họp Hội đồng.

- Nộp BC tổng hợp tc HĐTNS, năm 2015 - 2016

7h30

7h30

10h30

 

14h

BGH; đ/c Cận

HT

 

BGH

đ/c Dũng

 

 

 

 

 

 

 

 

36

2. 9/5/16

- GVCN ôn tập cho HS

- Chuẩn bị các điều kiện để KTcuối năm

7h15

PHT

3.10/5/16

- UBKT ĐU xã Đoan Bái làm việc với chi bộ

- Kiểm tra cuối năm theo lịch.

+ Môn Tiếng Việt, Toán lớp 1- 3

+Môn Tiếng Việt, Toán lớp 2- 4

- Chấm bài môn TV; Toán lớp 1- 3 9 ( Chấm tập trung)

7h30

 

7h30

14h

14h

đ/c Hiến

 

PHT

4.11/5/16

 - Kiểm tra cuối năm theo lịch

+ Môn Khoa học; LS&ĐLToán lớp 4; 5

- Chấm bài môn TV; Toán lớp 2- 4 ( Chấm tập trung)

- Chấm bài môn Khoa học; LS&ĐL lớp 5 ( Chấm tập trung)

- Báo cáo kết quả thực hiện dạy lơp 1 theo CNGD

 

7h30

7h30

 

14h

PHT

 

 

 

đ/c Dũng

5. 12/5/16

- Kiểm tra môn TV; Toán lớp 5

- Chấm bài môn TV; Toán lớp 5

- GVCN làm hồ sơ học sinh; tổng hợp báo cáo

7h30

13h30

BGH

 

 

6.13/5/16

- GVCN hoàn thiện hồ sơ học sinh; báo cáo chất lượng của lớp

Cả ngày

BGH

 

 

 

37

2.16/5/16

- GVCN ôn tập cho HS; báo cáo chất lượng của lớp.

- Các lớp nộp danh sách HS đề nghị khen thưởng cuối năm.

- Duyệt danh sách HS đề nghị khen thưởng Khối 1;2 ( GVCN duyệt trực tiếp với BGH)

- Tập huấn công tác QLNN tại Khu thể thao Lam Sơn - Bắc Giang ( Từ 16-20/5/ 2016)

- Tập huấn phần mềm CLGD tại phòng GD&ĐT Hiệp Hòa ( từ 16-17/5/2016)

7h15

 

 

14hhh

BGH

 

 

BGH

HT

đ/c Dũng, Yến

3.17/5/16

- GVCN ôn tập cho HS

- Duyệt danh sách HS đề nghị khen thưởng Khối 3;4;5 ( GVCN duyệt trực tiếp với BGH)

- Viết giấy khen

7h30

 

14h

BGH

 

đ/c Cận

4.18/5/16

- GVCN ôn tập

- Viết giấy khen

7h15

BGH

đ/c Cận

5.19/5/16

- Tổng kiểm tra hồ sơ của GV.

- Duyệt hồ sơ lớp 5.

7h15

14h h

BGH

PHT

6.20/5/16

- Xét HS lớp 5 HTCTTH lần 1.

- Các  đoàn thể nộp báo cáo tổng kết năm học

7h30

BGH

HT

CN.22/5/16

- Đi bầu cử đại biểu  Quốc Hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

7h30

BGH

 

 

 

 

 

38

 

2.23/5/16

- Tổng kết lớp.

- CBGV hoàn thiện bản kiểm điểm; biểu tự chấm điểm xếp loại CBCC,VC; chuẩn NNGVTH ( theo mẫu)

7h15

14h

GVCN

BGH

3.24/5/16

- Tổng kết tổ chuyên môn.

- Họp Ban thi đua

7h15

14h

BGH

HT

4. 25/5/16

- Tổng kết các tổ chức đoàn thể.

- Nộp báo cáo tổng hợp kết quả xếp loại CBCC,VC

- Họp BDDCMHS các lớp

- Công tác chuẩn bị tổng kết học sinh

7h15

14h

 

14h

17h

BGH

đ/c Ân

 

BGH

đ/c Dũng

5.26/5/16

- Tổng kết học sinh, trao thưởng; chia tay học sinh lớp 5; bàn giao HS về nghỉ hè.

7h30

BGH

6. 27/5/16

Tổng kết năm học; chia tay GV hợp đồng;  hoàn thiện hồ sơ thi đua nộp về PGD

7h h 30

BGH

Bản quyền bởi Trường tiểu học Đoan Bái 1


 Địa chỉ: Thôn An Hòa -  Đoan Bái - Hiệp Hòa - Bắc Giang
Tel : 0240 3873718
Giấy phép số: 599/GP-INTER do Bộ VH-TT cấp ngày 09/04/2007
Email : c1doanbai1@bacgiang.edu.vn  Website:http://c1doanbai1@bacgiang,edu.vn


Design by Vietec.,corp

Thống kê truy cập

Đang online:
Hôm qua: 253
Tổng truy cập: 544338